บริษัท นอร์ท พาวเวอร์ จำกัด


ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
- ตัวแทนขายอะไหล่เครื่องจักรโรงงานในหมวด อุปกรณ์ส่งกำลังและ
ระบบลำเลียง เช่น ตลับลูกปืน สายพาน มอเตอร์ สายพานลำเลียง
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และนิคมอุตสาหกรรมลำพูน

วิสัยทัศน์
“เป็นบริษัทที่มุ่งนำ นวัตกรรมใหม่ ด้านสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยทีมงานที่มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ”


ใช้จริยธรรมนำทางชีวิต ความซื่อสัตย์ การเคารพต่อกฎระเบียบ ความรักในงาน แรงผลักดันสูงสู่ความเป็นที่หนึ่ง