บริษัท นอร์ท พาวเวอร์ จำกัด


ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
- ตัวแทนขายอะไหล่เครื่องจักรโรงงานในหมวด อุปกรณ์ส่งกำลังและ
ระบบลำเลียง เช่น ตลับลูกปืน สายพาน มอเตอร์ สายพานลำเลียง
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และนิคมอุตสาหกรรมลำพูน

วิสัยทัศน์
“เป็นบริษัทที่มุ่งนำ นวัตกรรมใหม่ ด้านสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยทีมงานที่มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ”


Ethics as the basic principle, Responsibility ,Respect to the rights of other citizens, Strive for saving and investment,Punctuality