lorem ipsum dolor sit thumb

ผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่เชิงเส้น

ผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่เชิงเส้น ของ SKF เกิดจากการผสานความรู้และประสบการณ์ของ SKF ในระบบขับเคลื่อนเชิงเส้น (บอลและโรลเลอร์สกรู) และ linear guide และ linear tables 

โดยปกติระบบขับเคลื่อนเชิงเส้นมักจะใช้สกรูในการถ่ายโอนโรตารีเข้าไปสู่การเคลื่อนที่เชิงเส้น ความต้องการนี้จะได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีจากผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพสูงของเรา เช่น บอลสกรูทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ บอลสกรูแบบ ground ตลอดจนโรลเลอร์สกรูที่มากมายหลากหลาย 

ส่วนที่สองของผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่เชิงเส้น คือ รางสไลด์ (linear guides) และตารางเชิงเส้น (linear tables) กุญแจสำคัญในที่นี้คือการหาโซลูชั่นการนำทิศทางเชิงเส้นที่สามารถให้ความแม่นยำ ความแข็งแกร่งและการกำหนดตำแหน่งที่ต้องการได้ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมของเราได้แก่ ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้น profile rail guide precision rail guides linear tables และ linear slides 


ใช้จริยธรรมนำทางชีวิต ความซื่อสัตย์ การเคารพต่อกฎระเบียบ ความรักในงาน แรงผลักดันสูงสู่ความเป็นที่หนึ่ง