lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb

เครื่องมอตรวจสอบ

ารตรวจสอบสภาพเป็นกระบวนการในการตัดสินสภาพของเครื่องจักรขณะทำงาน หลักสำคัญสู่โปรแกรมการตรวจสอบสภาพที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่: 
  • การทราบว่าจะต้องฟังอะไร
  • ทราบวิธีการตีความ
  • เมื่อใดที่ต้องนำความรู้มาใช้
การใช้โปรแกรมนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จช่วยให้สามารถซ่อมแซมปัญหาของส่วนประกอบต่าง ๆ ได้ก่อนที่เครื่องจักรจะเกิดความขัดข้อง การตรวจสอบสภาพไม่เพียงแต่ช่วยให้บุคลากรของโรงงานลดโอกาสที่จะเกิดความขัดข้องอย่างใหญ่หลวง แต่ยังช่วยให้สามารถสั่งซื้อชิ้นส่วนได้ล่วงหน้า วางแผนกำลังคน และวางแผนการซ่อมแซมอื่น ๆ ในระหว่างระยะเวลาที่หยุดทำงานได้ด้วย 

SKF @ptitude Asset Management System

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ SKF @ptitude Asset Management System ได้รับการออกแบบให้ทำงานร่วมกันได้อย่างไร้ขีดจำกัด และทำงานร่วมกับ CMMS ของคุณบนแพลตฟอร์มเดียวกันได้ ระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถ: 
  • รวมข้อมูลสภาพเครื่องจักรทั้งหมดไว้ในโปรแกรมร่วมเพียงโปรแกรมเดียว
  • แชร์ข้อมูลในระหว่างสายงานได้อย่างไร้ขีดจำกัด
  • หลีกเลี่ยงปัญหาการใช้เวลาในการเรียนรู้นาน และความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์
  • นำความสำเร็จไปใช้ในหน่วยงานอื่นๆ ได้


ใช้จริยธรรมนำทางชีวิต ความซื่อสัตย์ การเคารพต่อกฎระเบียบ ความรักในงาน แรงผลักดันสูงสู่ความเป็นที่หนึ่ง