SKF LAGD 125/HMT68 กระปุกอัดน้ำมันแบบอัตโนมัติ (สำหรับงานหล่อลื่นโซ่)

฿1,390.00Price

รายละเอียดสินค้า

LAGD 125 เป็นอุปกรณ์เสริมของ SYSTEM 24 ทำให้การติดตั้ง การตั้งเวลา และปริมาณการป้อนจาระบีเป็นไปได้โดยง่าย แรงดันสูงสุ 5 บาร์

     • ขับดันด้วยก๊าซเซลล์ (Electro-chemical)

     • ผ่านมาตรฐาน ATEX approved for zone 0

     • IP 68

     • ปรับตั้งระยะเวลาทำงานได้ตั้งแต่ 1 ถึง 12 เดือน

     • มีทั้งน้ำมัน และ จาระบี

     • มีอุปกรณ์เสริมให้เลือกใช้หลากหลาย

 

รายละเอียดสินค้าจาระบี HMT 68

HMT 68 เหมาะสำหรับอุณหภูมิปานกลางและสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และการขนถ่ายวัสดุซึ่งต้องการการซึมผ่านสูง การใช้งาน หมุนเข็มบนฝาอุปกรณ์ SYSTEM 24 แล้วทำการเลือกจำนวนเดือนที่ต้องการ สะดวกแก่การใช้งานที่ต้องการการหล่อลื่นอย่างต่อเนื่อง เช่น โซ่,ระบบควบคุม,ลิฟ และอื่นๆ

 

คุณสมบัติจาระบี HMT68

เป็นชนิดน้ำมันเอาไว้ใช้กับงานโซ่

     • โซ่ลำเลียง

     • ไดรฟ์โซ่

     • ลิฟท์โซ่ ประโยชน์

     • ประหยัดน้ำมัน

     • ลดการปนเปื้อนในน้ำมัน

 

การรับประกัน

- ให้ยึดตามวันหมดอายุที่ระบุในฉลากสินค้า

 

เงื่อนไขการคืนสินค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคืนสินค้าในกรณี ดังต่อไปนี้

     - สินค้าที่ไม่มีหมายเลขเครื่องสินค้า (S/N) หรือสติ๊กเกอร์สินค้าของบริษัทฯ

     - สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลง แก้ไข หรือซ่อมแซม โดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

     - สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ น้ำ และ ความชื้น

     - สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

    0