SKF LAGD 125/HP2 กระปุกอัดจาระบีแบบอัตโนมัติ (สำหรับงานเติมจาระบี)

฿1,510.00Price

รายละเอียดสินค้า

LAGD 125 เป็นอุปกรณ์เสริมของ SYSTEM 24 ทำให้การติดตั้ง การตั้งเวลา และปริมาณการป้อนจาระบีเป็นไปได้โดยง่าย แรงดันสูงสุ 5 บาร์

     • ขับดันด้วยก๊าซเซลล์ (Electro-chemical)

     • ผ่านมาตรฐาน ATEX approved for zone 0

     • IP 68 • ปรับตั้งระยะเวลาทำงานได้ตั้งแต่ 1 ถึง 12 เดือน

     • มีทั้งน้ำมัน และ จาระบี

     • มีอุปกรณ์เสริมให้เลือกใช้หลากหลาย

 

รายละเอียดจาระบี HP2

เป็นจาระบีคุณภาพสูงพิเศษที่มีส่วนผสมของน้ำมันพื้นฐานชนิดน้ำมันแร่และใช้ไขสบู่โพลียูเรีย (di-urea) ที่ทันสมัย จาระบีชนิดนี้เหมาะสมสำหรับตลับลูกปืนชนิดเม็ดกลม (ยาว) ที่ต้องการให้ทำงานโดยปราศจากเสียงรบกวนในช่วงอุณหภูมิทำงานตั้งแต่–40 ถึง +150 °C (–40 ถึง +300 °F) ที่ระดับความเร็วรอบปานกลางถึงสูง

 

การใช้งาน

หมุนเข็มบนฝาอุปกรณ์ SYSTEM 24 แล้วทำการเลือกจำนวนเดือนที่ต้องการ สะดวกแก่การใช้งานที่ต้องการการหล่อลื่นอย่างต่อเนื่อง เช่น โซ่,ระบบควบคุม,ลิฟ และอื่นๆ

 

คุณสมบัติจาระบี HP2

• มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็ก กลาง และใหญ่

• พัดลมอุตสาหกรรม รวมทั้งพัดลมความเร็วสูง

• ปั๊มน้ำ

• ตลบัลกูปนืในกระบวนการผลติและอบ สิ่งทอและกระดาษ

• เครื่องจักรที่ใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมความเร็วรอบสูงทำงานที่อุณหภูมิต่ำหรือปานกลาง

• ตลับลูกปืนคลัทช์

• ล้อรถเข็นและลูกกลิ้งในเตาอบ

• เครื่องจักรที่มีเพลาในแนวดิ่ง

 

ประโยชน์

• ประหยัดจาระบี

• ลดการปนเปื้อนจาระบี

 

การรับประกัน

- ให้ยึดตามวันหมดอายุที่ระบุในฉลากสินค้า

 

เงื่อนไขการคืนสินค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคืนสินค้าในกรณี ดังต่อไปนี้

     - สินค้าที่ไม่มีหมายเลขเครื่องสินค้า (S/N) หรือสติ๊กเกอร์สินค้าของบริษัทฯ

     - สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลง แก้ไข หรือซ่อมแซม โดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

     - สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ น้ำ และ ความชื้น

     - สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

    0