0

มีบริการส่งสินค้าในพื้นที่เขตขังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุดร และ กำแพงเพชร ฟรี และ หากลูกค้าต้องการสินค้าเร่งด่วน ทางเราสามารถส่งสินค้าในเขตที่กล่าวมาได้ในทันทีพื่อให้การทำงานของลูกค้าไม่สะดุด นอกเหนือเขตที่กำหนด ทางเราจะใช้บริการของขนส่งที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรา

มีบริการส่งทีมงานเข้าไปดูแลตรวจสอบ ปัญหาหน้างาน และจะผสานกับทางทีมงานเพื่อรีบแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ถูกต้องและแม่นยำที่สุด

มีบริการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทแบรนด์พาทเนอร์เราต่างๆ ที่จะเข้าไปอบรบให้ถึงที่ 

การขนส่ง

มีบริการส่งสินค้าในพื้นที่เขตขังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุดร และ กำแพงเพชร ฟรี และ หากลูกค้าต้องการสินค้าเร่งด่วน ทางเราสามารถส่งสินค้าในเขตที่กล่าวมาได้ในทันทีพื่อให้การทำงานของลูกค้าไม่สะดุด นอกเหนือเขตที่กำหนด ทางเราจะใช้บริการของขนส่งที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรา

งานติดตั้ง

แก้ไขปัญหาหน้างาน

อบรม

แก้ปัญหาหน้างาน

อบรม

งานติดตั้ง

มีบริการติดตั้งสายพาน ให้เรียงเป็นแนวที่องศาเดียวกัน เพื่อให้สายพานทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดและลดการเกิดเสื่อมสภาพของสายพาน และ พูเร่ ด้วยเครื่องมือของ SKF 

บริการและการช่วยเหลือ

มีบริการส่งสินค้าในพื้นที่เขตขังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุดร และ กำแพงเพชร ฟรี และ หากลูกค้าต้องการสินค้าเร่งด่วน ทางเราสามารถส่งสินค้าในเขตที่กล่าวมาได้ในทันทีพื่อให้การทำงานของลูกค้าไม่สะดุด นอกเหนือเขตที่กำหนด ทางเราจะใช้บริการของขนส่งที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรา

มีบริการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทแบรนด์พาทเนอร์เราต่างๆ ที่จะเข้าไปอบรบให้ถึงที่ 

มีบริการส่งทีมงานเข้าไปดูแลตรวจสอบ ปัญหาหน้างาน และจะผสานกับทางทีมงานเพื่อรีบแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ถูกต้องและแม่นยำที่สุด

มีบริการติดตั้งสายพาน ให้เรียงเป็นแนวที่องศาเดียวกัน เพื่อให้สายพานทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดและลดการเกิดเสื่อมสภาพของสายพาน และ พูเร่ ด้วยเครื่องมือของ SKF